peleti

Peleti kot sodoben način ogrevanja

Lesni peleti predstavljajo najpogostejši tip peletnega goriva in so običajno zgrajeni z prahu in ostalih industrijskih odpadkov, ki nastanejo pri obdelavi in proizvodnji izdelkov iz lesa, pohištva ter v gradbeništvu. Ogrevanje s peleti je v sodobnem času vse bolj v razmahu, danes skupaj odkrivamo zakaj.

Kako dobimo pelete?

Gre za majhne, cilindrične delce, ki jih pridobivamo iz lesenih ostankov ob predelavi lesa (npr. lesni prašni delci, odrezki), lahko pa jih pridobimo iz svežega lesa, ki so ga izbrali prav za izdelavo lesenih peletov. V premeru so običajno veliki med 6 in 8 mm, v dolžino pa do štirikrat več kot v premeru. Pri pripravi peletov uporabljajo visoko temperaturo s pomočjo katere material dobro posušijo, nato pa se ta posušen material stisne v posebni napravi. V procesu se izrablja v lesu prisotno vezivno sredstvo imenovano lignin, zato posebni dodatki za izdelavo peletov niso potrebni.

Uporabna vrednost peletov

Lesne pelete uporabljamo namesto oglja, drv, olja in zemeljskega plina za ogrevanje, lahko pa tudi za segrevanje kotlov, bojlerjev in elektrarn.

Kot alternativno možnost izpostavljamo tudi uporabo lesnih peletov za steljo živalim, npr. za konje. Namen stelje ni v oblikovanju mehkega ležišča za konje, pač pa v čim boljši absorpciji urina in vlage, kar zagotavlja ohranjanje higienskih pogojev. Ker so lesni peleti izdelani iz stisnjenih materialov, ki se jih suši pri visoki temperaturi, so nekajkrat bolj vpojni v primerjavi z drugimi alternativami, zaradi česar je uporaba peletov za namene stelje vse bolj v porastu.

Ostanki pepela po gorenju lesnih peletov se lahko shranjujejo, spomladi, ko so tla suha, pa z ostanki pepela tlom dodate hranilne snovi in s tem zmanjšate kislost tal. Pepel lahko potrosite tudi okoli rastlin, kar bo predstavljajo oviro za polže, ki se tako ne bodo prehranjevali na vaših sadikah, je pa potrebno po močnem deževju pepel vedno znova posipati okoli želenih rastlin, da učinek ohranjate.

obdelava lesa

Zakaj uporabljati lesene pelete?

Lesni peleti predstavljajo čisto in trajnostno naravnano obliko energije, ki po gorenju za sabo pustijo najmanj pepela v primerjavi z ostalimi lesnimi gorivi. Prav tako dostopna je tudi cena, ki je prav tako najnižja v primerjavi z ostalimi alternativami. Privržence narave pa bo k izbiri spodbudil okoljevarstveni vidik, saj pri gorenju lesnih peletov nastaja toliko ogljikovega dioksida, kot so ga v procesu fotosinteze rastline vezale na sebe. Če želite, pa lahko pri izbiri lesnih peletov izberete tiste, ki so v celoti narejeni iz odpadnega lesa s čimer še dodatno prispevate k ohranjanju narave. Ker ne vsebujejo nobenih dodatkov so okolju prijazen, ekološki in čisti vir energije.

Kakovostni lesni peleti imajo odličen izkoristek in so primerni tudi za uporabo v kamninskih pečeh, pri čemer imajo zaradi nizke prisotnosti vlage manjše potrebe po stalnem čiščenju peči.

Na kaj moram biti pozoren pri nakupu peletov?

Trg ponuja različne vrste peletov, ključna pri izbiri naj bo kakovost peletov.

Vsebnost vlage je pomembna lastnost peletov. Ta naj ne bi bila višja od 10 %, vpliva pa na mehansko trajnost peletov.

Prav tako je pomembno tudi, kateri les vsebujejo. Največji izkoristek da les iglavcev, npr. smreke. Kakovostni lesni peleti proizvedejo malo pepela, ta delež naj bi bil manjši od 0,7 %.

toplozracna-pec-na-palete-1

Kakovostne pelete prepoznamo po tem, da ne vsebujejo dodatkov, saj kot vezivno sredstvo uporabljajo že prej omenjeni lignin. Kadar v peletih ni uporabljen visokokakovostni les, so vezivni dodatki potrebni in morajo biti jasno zapisani in deklarirani tudi na proizvodu. Enostaven test, ki preveri vsebnost lesa vključuje enostaven zažig enega peleta – dim mora imeti vonj po lesu, sicer ne gre za kakovosten izdelek iz lesa.

Kakovost peletov definirajo posebni certifikati, med najvišje znake kakovosti sodi ENplusA1 certifikat.

Pomanjkljivosti uporabe lesnih peletov

Tako kot vsi izdelki, so tudi pri uporabi peletov prisotne prednosti in slabosti uporabe. Med slabosti lesnih peletov sodijo dihalne težave, ki se lahko pojavijo pri redkih posameznikih ob izgorevanju lesnih peletov, zato je v teh primerih namesto kamina za ogrevanje prostorov smiselno uporabljati peč, ki se naj nahaja v drugih prostorih.

Avtor