Ocena tveganja

Ocena tveganja je obvezna za vsa podjetja

Na vprašanje kaj je ocena tveganja lahko odgovorimo, da je na podlagi 17. člena Zakona o varnosti in zdravja pri delu vsak delodajalec dolžan za vsako delovno mesto urediti izjavo o varnosti, katere del je ocena tveganja. Pri tem je treba upoštevati nekaj ključnih vidikov. Najprej ugotovite nevarnosti, ki so prisotne na delovnem mestu. To lahko storite z opazovanjem delovnega okolja in pogovorom z zaposlenimi o njihovih vsakodnevnih nalogah in dejavnostih. Nato ugotovite potencialne ogroženosti. To vključuje upoštevanje resnosti morebitnih poškodb ali bolezni, ki se lahko zgodijo, in verjetnost, da se zgodijo. Ko je to opredeljeno, uvedite nadzorne ukrepe za njihovo zmanjšanje ali odpravo. To lahko vključuje spremembo načina opravljanja dela, zagotovitev osebne zaščitne opreme ali usposabljanje zaposlenih za primerno opravljanje nalog. Redno jo pregledujte, da zagotovite, da je posodobljen in učinkovit.

Kako reagirati, da ne pride do vžiga?

Požarna varnost v podjetju in doma obsega je nekaj osnovnih stvari, ki bi jih moral poznati vsakdo. Predvsem je pomembno, da imate v svojem domu ali podjetju delujoče javljalnike dima. Ti lahko v primeru vžiga pomenijo razliko med življenjem in smrtjo. Drugič, pripraviti morate načrt evakuacije, da bodo vsi vedeli, kaj storiti, če pride do izbruha ognja. Pomembno je tudi, da se požarna varnost izvaja in ne puščate brez nadzora predmete, ki lahko zagorijo ali drugih potencialnih ogroženosti. Z upoštevanjem teh preprostih nasvetov lahko poskrbite, da bodo stanovalci ali delavci mirni.

ocena-tveganja-1Ocena tveganja za delovno mesto

Pri ugotavljanju nevarnosti na delovnem mestu je treba upoštevati vse vidike okolja. To vključuje fizično okolje kot so verjetnost spotikanja ali hrupni stroji, in delovne pogoje kot so vročina ali izpostavljenost škodljivim snovem. Druge grožnje, ki jih ocena tveganja upošteva vključujejo ročno delo, zdrsi, delo na višini in podobno. Pri izpostavljenosti škodljivim snovem pri delu obstaja veliko možnih težav. Najhujše med njimi je možnost za nastanek raka. Veliko ljudi, ki so pri delu izpostavljeni škodljivim snovem, ne zboli za rakom, vendar možnost obstaja. Drugi učinki na zdravje, ki jih upošteva ocena tveganja, se lahko pojavijo zaradi izpostavljenosti tem snovem, so težave z dihali, kožne bolezni in reproduktivne težave. Pomembno je, da se zavedate tovrstnih potencialnih problemov in da sprejmete ukrepe za svojo zaščito. Nekateri načini za to so nošenje osebne zaščitne opreme kot so rokavice in zagotavljanje dobrega prezračevanja delovnih prostorov.

Kakšna je požarna varnost v podjetju pri vas?

Pomembno je njeno dobro poznavanje, saj lahko s tem preprečimo nastanek težav in zagotovimo, da se lahko ljudje v primeru težav varno evakuirajo. Pri tem je treba upoštevati več različnih dejavnikov kot so vrsta stavbe, starost stavbe in število ljudi, ki uporabljajo objekt. Za različne vrste objektov veljajo številni predpisi, zato je pomembno, da se z njimi seznanite, preden začnete delati na katerem koli gradbenem projektu. Požarna varnost v stavbah je nekaj, kar je treba upoštevati že od samega začetka načrtovanja, zato je pomembno, da sodelujete z usposobljenim svetovalcem, ki bo poskrbel, da bo vaša nepremičnina ustrezala vsem ustreznim predpisom. Če načrtujete prenovo ali razširitev, je prav tako pomembno, da je požarna varnost posodobljena. Morda boste morali dimne javljalnike in drugo opremo ali spremenite način uporabe objekta, da bi zagotovili njegovo varno uporabo.

Požarna varnost

Oseba, odgovorna za izvajanje ukrepov varstva

Oseba, odgovorna za izvajanje ukrepov varstva pred požarom je pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščena iz strani ministrstva in ima dovoljenje za delo. Običajno je v večstanovanjskih nepremičninah upravitelj stavbe. V nekaterih primerih pa se lahko odgovornost prenese na usposobljeno tretjo osebo. Oseba, odgovorna za izvajanje ukrepov varstva mora zagotoviti, da so ukrepi ustrezni in učinkoviti pri zaščiti stanovalcev in premoženja. Tega se lahko loti na različne načine. Jasno mora razumeti posebne negotovosti, ki so prisotne ter biti sposobna prepoznati in oceniti morebitne posledice ogroženosti. Poznati mora tudi vrste razpoložljivih gasilnih aparatov in druge opreme ter jih znati pravilno uporabljati. Prav tako mora dobro poznati načela stabilnosti in jih znati praktično uporabljati ter se mora prav tako zavedati potrebe po evakuaciji prostorov v primeru vžiga in biti seznanjena s postopki evakuacije. Prav tako mora biti sposobna dati jasna in jedrnata navodila drugim v tovrstni krizni situaciji.

Vročina na delovnem mestu

Kaj je ocena tveganja v primeru vročine na delovnem mestu? Z vročino povezane bolezni segajo od vročinskega izpuščaja in vročinskih krčev do vročinske izčrpanosti. Večina ljudi dobro prenaša vročino in se nanjo sčasoma prilagodi. Vendar so nekateri ljudje bolj izpostavljeni boleznim, povezanim s toploto, med njimi starejši od 65 let in ljudje s prekomerno telesno težo ter ljudje s kroničnimi boleznimi kot so bolezni srca, visok krvni tlak, sladkorna bolezen.

Kaj obsega požarna varnost?

Požarna varnost vključuje upravljanje, načrtovanje, izvajanje, nadzor in financiranje dejavnosti ter vse pravne ukrepe. Sistem določa vse cilje dejavnosti ter zaščitne ukrepe pred eksplozijami in vžigom, ki se izvajajo. Lastniki industrijskih in poslovnih ter večstanovanjskih nepremičnin so dolžni upoštevati minimalne standarde za izvajanje primernih ukrepov. Pri izvajanju del na objektu morate poskrbeti tudi za upoštevanje vseh pravil in predpisov, ki veljajo za posamezen projekt. Če tega ne storite, vas lahko doleti denarna kazen. Če ste v dvomih glede teh zahtev pri vašem projektu, se obrnite na strokovnjaka.

Avtor